Länkar till branschorganisationer

Bröderna Österlund Schakt AB är medlemmar i Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna – ME

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

www.me.se »