Bröderna Österlund Schakt AB utför mark- och anläggningsarbeten sedan 1944

Vi fixar alla typer av markjobb från Thailandstempel till skogsbilvägar!

Vårt motto är:

”Nöjda kunder betyder mycket jobb, missnöjda kunder ger lite jobb”

Sedan starten 1944 har företaget utfört entreprenad- och anläggningsarbeten. Idag är vi 4-5 anställda med lång branscherfarenhet.

Vårt arbetsområde är i huvudsak Jämtland, Medelpad och Ångermanland.

Sand, grus m.m.

Dessutom säljer vi grus, sand, sandningsand, sorterad jord, fiberduk, trummor, markisolering m.m.

Entreprenad och anläggningsarbeten vi utför:

• Snöröjning & sandning
• Dikesrensning
• Planering
• VA-arbeten
• Dränering

• Trumtining
• Vägbygge
• Skogsvägar
• Grönytearbete
• Trekammarbrunn med infiltration

Nöjda referenskunder

Väl utförda arbeten genom åren har gett oss många nöjda referenskunder.

Några utav kunderna är NCC, Banverket, Skanska, SCA Skog AB, Sveaskog AB, Svevia, Norrskog, Ragunda kommun, lokala företag och privatpersoner.

Vi är inte anslutna till någon förening utan kör direkt mot kund för en enkel och rak dialog.

Kunskap är viktigt!

Därför går vi kontinuerligt på olika kurser och utbildningar såsom: Arbete på väg, Farligt gods och Heta arbeten.

ME

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna (ME).