Företagets kvalitetspolicy

Vi skapar goda kundrelationer och levererar alltid rätt tjänst på rätt tid.

  • att skapa goda relationer med kunderna

  • att utföra transportjänster på överenskommen kvalitetsnivå

  • att alltid uppfylla givna löften

  • att alltid ha fordonen i bästa skick

  • att alltid låta personalen ta del av relevant information

  • att leverera i rätt tid och i rätt skick